Nasze usługi

Do wykonywanych przez nas usług należą między innymi :

Usługi asenizacyjne
Czyszczenie sieci kanalizacyjnej
Czyszczenie sieci wewnątrz budynku
Czyszczenie kanalizacji deszczowej
Czyszczenie przepustów drogowych
Przetykanie spiralą elektryczną
Opróżnianie oczyszczalni przydomowych

Dysponujemy sprzętem o pojemnościach 6,5 m3 oraz 12 m3